Patentování

Patentování v sobě zahrnuje tři úkony. Nejprve se musí pochopit podstata vynálezu, která se tvůrčí činností přepíše do textu vhodného pro přihlášku vynálezu tak, aby byl text jasný, měl správnou formu a zabránil obejetí zákonné ochrany.

Následně se přihláška podá na patentový úřad, kde bude po zajištění oboustranných administrativních úkonů zpracována. Na závěr patentování jsou k úspěšně schválené přihlášce vystaveny právní dokumenty, které jsou odeslány přihlašovateli.

Jaký bude průběh patentování nelze předem odhadnout, neboť je pro každé unikátní řešení odlišný. Velice důležité je dodržet formální požadavky a zároveň napsat takový text, který v případě soudních sporů obstojí před profesionálními právníky.

Není nikomu bráněno podat si vlastní přihlášku, pokud splňuje formální požadavky. Otázkou zůstává, zda obsahově bude přihláška natolik dobře provedena, aby ochránila investované zdroje.

PatentCentrum Sedlák & Partners, s.r.o. je společnost profesionálních českých a evropských patentových a známkových zástupců, zajišťující komplexní ochranu duševního vlastnictví v ČR, v EU i ve světě. V oblasti ochrany technických a designových řešení poskytujeme širokou škálu služeb:

- Provedení rešerše v patentových dokumentech, příp. v odborné literatuře, s cílem zjistit, zda přihlašované řešení splňuje požadavek světové novosti a vynálezecké činnosti

- Vyhodnocení možností rozsahu ochrany, vypracování patentových nároků, popisu, anotace a výkresů, tzn. celé textové i obrazové části přihlášky vynálezu nebo užitného či průmyslového vzoru, která musí po formální i věcné stránce splňovat všechny zákonné předpisy.

- Podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví, zastoupení přihlašovatele, komunikace s Úřadem až do ukončení udělovacího či zápisného řízení

- Zajištění přihlášek do zahraničí, např. mezinárodní PCT přihláška, Evropský patent, USA patent a další národní patenty

- Sledování lhůt pro úhradu udržovacích poplatků za platnost patentu resp. užitného či průmyslového vzoru

- Zajištění evidence změn v rejstříku patentového úřadu (změny jména a adresy majitele, převody patentů a užitných vzorů)

- Právní zastupování ve sporech z patentů a užitných vzorů

- Vypracování licenčních smluv

- Oceňování duševního vlastnictví, patentů, užitných a průmyslových vzorů


Více zde
PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.
Husova 5, P.O. BOX 1, CZ 37001
České Budějovice CZECH REPUBLIC
mob: 777 743 153
tel: 387 436 600
fax: 387 312 166
email: info@patentcentrum.cz